Maatschap humanistisch raadsvrouwen

ZinGesprek bestaat uit een maatschap van drie humanistisch geestelijk begeleiders uit Wageningen en omgeving. Wij hebben ervaring in de ouderenzorg, ziekenhuis en in de palliatieve zorg. Daarnaast willen wij ons graag inzetten voor mensen thuis, die geen toegang hebben tot geestelijke zorg zoals die in zorginstellingen geboden wordt. Daar hebben wij ZinGesprek voor opgezet.

Ons aanbod geldt voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Het gaat om samen in gesprek raken over wat belangrijk is in uw leven. Trefwoorden daarbij zijn: gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, respect, eigenheid en verbondenheid.

Wij zijn opgeleid aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en benoemd door het Humanistisch Verbond. Wij werken volgens de Beroepsstandaard Humanistische Geestelijke Begeleiding en zijn daarnaast aangesloten bij de VGVZ (Vereniging van Geestelijk VerZorgers) en ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Margreet Bruens, Gerda Grave, Emma Schotveld