Individueel gesprek

Voor iedereen die wil praten over zingeving en levensvragen in brede zin. Vanuit onze achtergrond en werkervaring in de zorg richten wij ons met name op thuiswonende ouderen, mensen met een chronische ziekte, palliatieve of terminale patiënten en  mantelzorgers.

Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over betrokkenheid of eenzaamheid, het levensverhaal, betekenis geven, omgaan met afhankelijkheid of ziek zijn, terugkijken en de balans opmaken en gedachten over het levenseinde. Vrijuit praten, zonder oordeel, samen verkennen wat u bezighoudt.

Gespreksgroepen en themabijeenkomsten

Het is heel inspirerend om met elkaar te praten over belangrijke levensthema’s en ervaringen daarin te delen. Daarom organiseren wij op aanvraag of op eigen initiatief gespreksgroepen (vaste groep met een bepaalde duur) of themabijeenkomsten. In een gespreksgroep bespreken we per keer een onderwerp zoals, familie, vriendschap, eigen verantwoordelijkheid en andere persoonlijke levensthema’s.

Themabijeenkomsten zijn open toegankelijk, bijvoorbeeld rond een maatschappelijk onderwerp zoals goed ouder worden of voltooid leven. Daarnaast kunnen zij ook gericht zijn op een bepaalde doelgroep zoals medewerkers in de (thuis)zorg, verpleegkundigen, huisartsen, die meer willen weten over hoe zij levensvragen en zingeving kunnen herkennen in hun werk.

Uitvaartbegeleiding

Samen een persoonlijk en betekenisvol afscheid verzorgen. Wij kunnen u helpen in de voorbereiding, bij het schrijven van een persoonlijke afscheidsrede, of kunnen de hele  uitvaart begeleiden.

‘Het gaat in het leven om het gevoel dat je er toe doet’