Als onze fysieke ruimte beperkt wordt en we ons misschien zorgen maken, hebben we des te meer behoefte aan innerlijke ruimte…

Hoe
als je je
met zorgeloosheid
kon omringen
en dat dat
je ruimte
was

(Bert Schierbeek)