Bij ons kunt u terecht voor individuele begeleiding, op afspraak en op de plaats die u wenst.
Wij organiseren ook groepsbijeenkomsten en trainingen. Bijvoorbeeld over ‘Hoe kijken we aan tegen de dood?’ – cyclus van vier bijeenkomsten waarin verschillende visies op leven en sterven toegelicht worden. Of een training ‘Herkennen van levensvragen bij de ander’ voor artsen en andere zorgverleners.
Verder kunt u ons vragen uw uitvaart, of die van een naaste, te begeleiden.