Zingeving en levensvragen

Zingeving maakt onderdeel uit van ons dagelijks leven. Het gaat over zoeken naar betekenis in je leven en je plaats in de wereld om je heen. Zingeving is een voortdurend proces van oriëntatie of heroriëntatie op het leven. Daarbij kan het gaan om heel alledaagse dingen, maar ook om de grote vragen van het leven. De vragen die in het proces van zingeving ontstaan noemen we levensvragen.
… inspiratie … levensbeschouwing of religie, maar ook in kunst, verhalen, natuur of muziek.

Het komt er op aan hoe goed je leeft, niet hoe lang (Seneca)