Lichtjesavond

Helaas, door de laatste aanscherping van de corona-maatregelen gaat de Lichtjesavond op vrijdagavond 30 oktober toch niet door!

Juist in deze tijd van corona is het belangrijk zorg te dragen voor gemis. Je voelt je sneller eenzaam. Samen op stap, iets vieren, samen afscheid nemen, elkaar even aanraken …, het kan nu even niet.

Wij steken op 30 oktober thuis een lichtje aan, als teken van verbondenheid ondanks afstand. U ook?!

Socratisch Café

Deelnemers aan een Socratisch gesprek gaan met elkaar op een socratische wijze in gesprek. Socrates is de aartsvader van de Westerse filosofie. Hij onderzocht allerlei fundamentele kwesties door middel van gesprek. Door het uitwisselen en toetsen van meningen en argumenten en vooral door vragen te stellen onderzocht hij met zijn gesprekspartners hun eigen praktijk, hun ervaringen en hun opvattingen over wat belangrijk is in het leven. Deelnemers aan een Socratisch gesprek oefenen met elkaar om een thema inhoudelijk uit te diepen en te genieten van een goed gesprek. Het gaat om het spel van ideeën, het zelfonderzoek, het delen met anderen, vertragen en zelf denken. Door te oefenen met de socratische methode leren de deelnemers betere gesprekken te voeren, een onderzoekende houding te ontwikkelen en doen zij nieuwe inzichten op.

Wil je het ook eens ervaren door mee te doen aan een Socratisch gesprek? In samenwerking met Cultura Ede organiseren wij een Socratisch Café op 26 oktober, 16 november en 14 december. Zie voor meer informatie en aanmelden: Cultura Ede Socratisch Café

Dialooggesprekken

Soms is het fijn met anderen te praten over ervaringen die zij hebben met de laatste levensfase, (terminale) ziektes, afscheid nemen of eindigheid. Het kan je ook helpen bij het nadenken over je eigen wensen en hoe je die vorm zou kunnen geven. Wij bieden dialooggesprekken aan: samen ontspannen praten in een kleine groep onder deskundige begeleiding.

Wil je dat we bij jouw organisatie een dialooggesprek organiseren? Stuur een mail naar info@zingesprekwageningen.nl

Kijk ook eens op: www.vanbetekenistotheteinde.nl of www.ikwilmetjepraten.nu