Lichtjesavond

Zondag 5 november is er weer een Lichtjesavond op begraafplaats De Leeuwerenk, Oude Diedenweg 64 in Wageningen. Het wordt een sfeervolle avond om dierbare overledenen te herdenken en even stil te staan bij het gemis.

Met een kaarsje lopen we langs een verlichte route tot de natuurbegraafplaats achter op het terrein. Op die plek, sfeervol verlicht met kaarsen en fakkels, houden we een korte ceremonie met mooie teksten en passende muzikale omlijsting. Na afloop staat er koffie of thee klaar en is er gelegenheid nog even na te praten.

Graag vooraf aanmelden.
Aanmelden kan via LichtjesavondWageningen@gmail.com of tel. 06-50627540.

Gewoon samenzijn is troostrijk en geeft een diepe verbondenheid. De Lichtjesavond is voor iedereen, van alle leeftijden, los van welke levensbeschouwing dan ook. Ook mensen die geen dierbare op de begraafplaats hebben, zijn natuurlijk van harte welkom.

 

Eten met zin

Na de zomerstop start Eten met Zin op een nieuwe locatie: Stadsatelier Ons Huis! Een samenwerking van diverse organisaties, waaronder Levensvragen in de Vallei.

Iedere eerste donderdag van de maand. Onder het genot van een vers bereide soep & broodjes praten verschillende generaties met elkaar over zingevingsthema’s zoals verbinding, levenskunst, imperfectie en betekenisvol leven. Kosten € 5,-.  Je kunt je aanmelden via www.etenmetzin/locaties/Wageningen

Eet en praat je mee?

 

Socratisch Café

Met elkaar op een socratische wijze in gesprek gaan. Socrates is de aartsvader van de Westerse filosofie. Hij onderzocht allerlei fundamentele kwesties door middel van gesprek. Door het uitwisselen en toetsen van meningen en argumenten en vooral door vragen te stellen onderzocht hij met zijn gesprekspartners hun eigen praktijk, hun ervaringen en hun opvattingen over wat belangrijk is in het leven. Deelnemers aan een Socratisch gesprek oefenen met elkaar om een thema inhoudelijk uit te diepen en te genieten van een goed gesprek. Het gaat om het spel van ideeën, het zelfonderzoek, het delen met anderen, vertragen en zelf denken. Door te oefenen met de socratische methode leren de deelnemers betere gesprekken te voeren, een onderzoekende houding te ontwikkelen en doen zij nieuwe inzichten op.

Wil je het ook eens ervaren? Kom naar het Socratisch Café Cultura Ede! Nog geen nieuwe data; meer informatie via https://www.cultura-ede.nl

 

Dialooggesprekken

Soms is het fijn met anderen te praten over ervaringen die zij hebben met de laatste levensfase, (terminale) ziektes, afscheid nemen of eindigheid. Het kan je ook helpen bij het nadenken over je eigen wensen en hoe je die vorm zou kunnen geven. Wij bieden dialooggesprekken aan: samen ontspannen praten in een kleine groep onder deskundige begeleiding.

Wil je dat we bij jouw organisatie een dialooggesprek organiseren? Stuur een mail naar info@zingesprekwageningen.nl

Kijk ook eens op: www.vanbetekenistotheteinde.nl of www.ikwilmetjepraten.nu