De overheid start 6 oktober 2020 een campagne ‘Aandacht voor elkaar’. Om met elkaar stil te staan bij de gevolgen van de coronacrisis en elkaar er doorheen te helpen. Maar wat betekent aandacht? Hoe geven we aandacht aan elkaar? Volgens Marinus van den Berg gaat het vooral om een houding, om ‘er zijn’ voor de ander. Dat is helemaal niet makkelijk. We willen vaak zelf ook zo graag aandacht. Of we denken wel te weten hoe het zit voor de ander. Aandacht is blijven oefenen!

AANDACHT

Aandacht is eerbiedig
ze dringt zich niet op
ze kan wachten
ze laat vertrouwen groeien

Aandacht is ontvankelijk
ze stelt zich open
ze leeft zich in
ze kan ontvangen

Aandacht is tijd
ze neemt de tijd
ze jaagt niet op
ze overhaast zich niet

Aandacht is attent
ze ziet het kleine
ze vergeet niet
ze doet wat ze zegt

Aandacht is trouw
ze blijft komen
ze houdt de lange duur vol
ze komt ook in moeilijke tijden

Aandacht is aanwezigheid
ze kent de waarde van ‘er zijn’
ze weet stil te zijn
ze is eenvoudig

Aandacht heelt wonden
aandacht versterkt onze innerlijke kracht
aandacht schept gemeenschap

Gelukkig de mens die aandacht schenkt
en die aandacht ontvangt.

Marinus van den Berg